Hier en nu

In Gestalttherapie kom je in beweging doordat je gaat ervaren wat je doet, laat en wilt, en hoe je dat doet. Als jij je bewust wordt van je patronen, heb je de eerste tool in handen om vastzittende gewoontes, ooit handig en zinnig maar nu belemmerend, stap voor stap los te maken en te experimenteren met nieuw gedrag, dat beter past bij wie je nu bent. Praktisch, met gevoel èn verstand, in het hier en nu. Je gaat als het ware ruimer in je vel zitten, je ziet nieuwe mogelijkheden en je kunt er direct mee uit de voeten. Het verleden laten we met rust, tenzij er dingen zijn uit het verleden die nu nog spelen. Daar hoeven we niet naar te graven of spitten, omdat het dan in het hier en nu actief is.

 

Aha! geeft lucht

We kennen het allemaal, als we ineens de oplossing voor een probleem zien of een heldere inval krijgen: Aha!
Dit besef geeft een gevoel van ruimte, energie, vrijheid en richting. Dat is precies wat er gebeurt in Gestalttherapie. Het proces daar naartoe, dat is waar de Gestalttherapeut jou mee helpt. Als gelijkwaardige, open en zonder (voor)oordeel. Jij bent een leerling, geen patiënt. Je krijgt ook geen label of stigmatiserende diagnose.

Het zelf kunnen vinden van de oplossing geeft het broodnodige zelfvertrouwen en de helderheid waar het de cliënt vaak zo aan aan ontbrak toen hij besloot iets aan zijn problemen of levensvragen te gaan doen.

Hierin zit de kracht van Gestalt: mensen terugbrengen naar hun eigen bron van waaruit zij bewust hun leven vorm kunnen geven.

Ik wil graag meer weten. Bel of mail mij terug.

    Ervaren werkt

    Het proces kan allerlei vormen aannemen en is verschillend voor iedereen, waarbij we altijd uitgaan van wat zich hier en nu aandient. Gewaarwording in het hier en nu is het begin van groei. De therapie is ervaringsgericht, het blijft niet bij praten-over maar het gaat over zelf meemaken. Het gezegde is niet voor niets: Ervaring is de beste leermeester.

    We komen op deze vaak verrassende route allerlei beperkende patronen tegen, waar we in eerste instantie meestal liever niet mee te maken willen hebben. In de therapie is er alle ruimte, veiligheid en tijd om je juist van die patronen bewust te worden, om vervolgens via experimenten en heling van oude pijn zelf de keuzevrijheid te ervaren om het al dan niet anders te gaan doen.

    Ontdek jouw mogelijkheden. Ik loop met je mee en spiegel, geef oefeningen, stel vragen. Met hartelijkheid en humor. Jij ont-dekt je eigen kracht.