Tarieven

Het kennismakingsgesprek kost € 50,00 contant te voldoen.

Onderstaande vervolgtarieven gelden voor een sessie van een uur en zijn afhankelijk van het netto gezamenlijk gezinsinkomen:

  • beneden minimum:       € 75,00
  • minimum t/m modaal:  € 87,50
  • boven modaal:                € 100,00

In uitzonderlijke gevallen is overleg mogelijk over een aangepast tarief.

Vergoedingen

Gestalttherapie wordt vaak (deels) vergoed door ziektekostenverzekeraars, vanuit de aanvullende verzekering. Op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie vind je een compleet overzicht betreffende de vergoedingen per verzekeraar. Informeer ook bij je eigen zorgverzekeraar.

Soms zijn (gedeeltelijke) vergoedingen door instanties of werkgevers ook mogelijk in het kader van re-integratie, loopbaan- of trajectbegeleiding of begeleiding bij ziekteverzuim. Vraag bij je zorgverzekering of je hiervoor in aanmerking komt.

Coaching kan door werkgevers vergoed worden in het kader van deskundigheidsbevordering.
Informeer bij je werkgever.

ZZP-ers kunnen kosten voor coaching als deskundigheidsbevordering via de belasting verwerken en aftrekken.

AGB-code zorgverlener en praktijk aanwezig en indien gewenst op te vragen.
K.v.K. 27122168

Adres praktijk

Amsterdamse Veerkade 12, 2512 AJ Den Haag Centrum.

Parkeren in Parkeergarage Veerkaden en goed bereikbaar per openbaar vervoer, zowel vanaf Den Haag CS als Den Haag HS

Kwaliteitswaarborg

Ik ben opgeleid tot Gestalttherapeut bij Gestaltschool Bolt te Nieuwaal.

Om als Gestalttherapeut kwaliteit te waarborgen ben ik aangesloten bij de volgende verenigingen:

NVPA 
NBGT     Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten, licentienummer G08100561106
RBCZ     Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
SCAG    Stichting complementaire en alternatieve geneeswijzen

Dit betekent dat ik me dien te houden aan de gedragscode behorende bij de beroepsgroep.
Hierin zijn o.a. regels gesteld over privacy, klachten en bijscholing.